Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Horoskop

Jeg er selv født i Tvillingene og synes det er interessant å lese horoskop som skal beskrive oss.

De fleste horoskop går på tegnet vårt, men om man får laget et personlig horoskop, så blir det mye mer nøyaktig, for da blir klokkeslett og fødested tatt med.

Det leses utfra hvordan stjernene stod akkurat da du var født.

Visse likhetstrekk er det faktisk mellom personer født i samme tegn, så det er nok noen felles grunnelementer der, selv om dagen og klokkeslettet er ulikt.

Hva er et fødselshoroskop?

Et fødselshoroskop er et bilde av himmelen tatt fra jorden akkurat på det tidspunkt du ble født. Du kan forestille deg at du ser opp på himmelen fra det stedet du ble født, og deretter tegner dette inn i en sirkel.

Horoskopet ditt består av en sirkel der jorden er utgangspunktet, siden det er på jorden vi lever. I ytterkant av sirkelen finner du de tolv stjernetegnene.

Deretter blir planetene, Solen og Månen, plassert iht hvilke stjernetegn de stod i da du ble født.

Horoskopet deles inn i fire deler, nesten som et kompass. Ascendanten befinner seg på venstre side i horoskopet og er startpunktet for 1. hus. Den krysser horoskopet vannrett over til motsatt stjernetegn. Det motsatte punktet kalles descendanten og er startpunkt for 7.hus. MC er det høyeste punktet i et fødselshoroskop og befinner seg et sted på øverste halvdel av sirkelen.

Det er begynnelsen på 10. hus. Så krysser MC horoskopet loddrett,og ender opp i motsatt stjernetegn.

Punktet i det motsatte stjernetegn kalles IC , er begynnelsen på det 4.huset og er det laveste punktet i horoskopet.Innenfor dette deles sirkelen inn i totalt tolv deler - hus. Husene symboliserer livsområder. Planetene kan ha knytninger til hverandre og det tegnes opp via streker i forskjellige farger. Dette kaller vi aspekter.

Aspektene forteller noe om hvordan to planeter fungerer eller ikke fungerer sammen.

MÅNEN

Normalt så sier vi at månen og det tegn, hus og aspekt den står i beskriver vår kropp, følelser og mer instinktive behov. Likeledes vil vår barndom og opplevelse av mor kunne leses ut av månens posisjon i horoskopet. For en mann vil månen også utdype hva han trives med og føler seg komfortabel med hos en kvinne. For kvinner vil månen si noe om hvordan de selv opplever sine feminine sider.

ASCENDANTEN

Ascendanten er sammen med solen og månen et særlig viktig punkt i horoskopet. Ascendanten beskriver sjelens fokus punkt. Ascendant betyr ascend eller stige opp. Når personligheten er integrert gir ascendanten en mulighet til å stige opp mot det sjelen har på agendaen.

Litt om de forskjelllige stjernetegnene:

Væren-21.mars-19.april

Er du født i væren?

Da er du dynamisk, høy avgjørelseskraft, har stort initiativ og motivasjon og er ærlig og direkte. Men du har også en tendens til sinne, aggresjon, grovhet, utålmodighet, egoisme og raseri.

Væren er en person som har mye mot og vilje. Væren ønsker å komme seg frem og bli sett av andre. Væren har ikke tid til å begi seg inn i en drømme verden. Han er tilstede i den fysiske verden, men kan ha en tendens til å sette noen høyere mål enn det som er realistisk.

Du passer best sammen med Løven, Skytten, Vannmannen og Tvillingene

Element; Ild

Tyren - 20. april - 20. mai

Er du født i tyren?

Da er du stabil pålitelig person, lidenskapelig partner, kunstnerisk, rolig og konkret. Men du har også tendens til å være påståelig og sta, grådig og materialistisk.

Tyren kan ikke samenlignes med dyret i stjernetegnet på samme måte som Væren. Tyren er langt mer rolig og avbalansert. Tyren trenger ikke stadige forandringer i livet, men liker den trivielle hverdagen. Tyren utfører ikke sine gjøremål raskt og uoverveid. Tyren er avbalansert og tar seg godt tid med det han ønsker å utrette. En fordel med dette er at Tyren er grundig i sitt arbeide.

Du passer best sammen med Jomfruen, Stenbukken, Krepsen og Fisken

Element; Jord

Tvillingene - 21. mai - 21. juni

Er du født i Tvillingene?

Da er du temperamentsfull, filosofisk, intelligent, rasjonell og effektiv. Men du kan også være utålmodig og rastløs, snakkesalig, barnslig og useriøs.

Tvillingene er preget av å ville være på flere steder samtidig. Det holder ikke med å drive med en ting av gangen, de liker å utforske flere ting på en gang. Med sin utforskertrang tilegner de seg raskt kunnskap. Det er imidlertid slik at når de har lært noe, så er de fort på søken etter noe nytt. De liker ikke å stagnere, men trenger til en hver tid nye utfordringer.

Du passer best sammen med Vekten, Vannmannen, Løven og Væren

Element; Luft

Krepsen - 22. juni - 22. juli

Er du født i Krepsen?

Da er du ærgjerrig og føler stor tilknytning, intuitiv, sympatisk og føler stor omsorg. Men du er også mistenksom, manipulerende og kan være innesluttet.

Krepsen er preget av å være opptatt av følelser. Følelsene kan komme til uttrykk på flere måter. Noen Krepser er utadvendte, mens andre har en tendens til å gå inn i sitt eget indre univers.

Siden Krepsen er opptatt av sine følelser så kan dette gi seg utslag i at de ikke helt er i pakt med den fysiske verden.

Du passer best sammen med Skorpionen, Fisken, Jomfruen og Tyren

Element; Vann 

Løven - 23. juli - 23. august

Er du født i Løven? 

Da liker du selvutfoldelse, er original og åpen, lojal, selvsikker og dynamisk. Men du har også tendens til å være selvopptatt og dominerende, nesten diktatorisk.

I motsetning til krepsen vil løven være naturlig å finne i lederposisjoner i samfunnet eller i lokale lag. Løven liker å styre omgivelsene rundt seg og finne til makten.

Løver trenger klare grenser slik at de ikke løper helt løpsk i sin higer etter å dominere. Hvis løven ikke får respekt, så kan den føle seg helt utenfor. Det er viktig at andre vet hvem som er sjefen.

Du passer best sammen med Skytten, Væren, Vekten og Tvillingene

Element; Ild 

Jomfruen - 23. august - 22. september

Er du født i Jomfruen?

Da er du organiserende/praktisk, analytisk, veloverveiende, myk, og ettergivende. Men du er også nervøs, skeptisk og lite tolerant.

Jomfruen er perfeksjonisten blant tegnene. Jomfruen er flittig og er i stand til å skape balanse i kaoset. Tegnet representerer en gruppe flittige mennesker som ønsker å yte sitt beste ved å tilegne seg kunnskap og bruke denne i sitt arbeid.

Du passer best sammen med Steinbukken, Tyren, Skorpionen og Krepsen

Element; Jord

Vekten - 23. september - 22. oktober

Er du født i Vekten?

Da er du vennlig, høflig, kompromiss-skapende, har sjarme, eleganse, liker diplomati, likevekt og fredlighet Men du har også en tendens til handlingssvakhet, uærlighet, smiger og koketteri.
Vekten har ofte mange venner fordi de er i stand til å opptre i ulike sammenhenger. De har en evne til å innstille seg etter sine omgivelser.
Vekter er ofte flinke på skolen og i arbeidslivet. De er tørste på kunnskap og selvrealisering gir dem tilfredsstillelse.

Du passer best sammen med Vannmannen, Tvillingen, Skytten og Løven

Element; Luft

Skorpionen - 23. oktober - 21. november

Er du født i Skorpionen?

Da har du følelsesmessig dybde er sikker og håndfast, du har en stor idealisme og streber etter høyere nivåer Men du har også en tendens til fanatisme, selvdestruksjon, okkulte tanker, sjalusi og hevntanker, pining og besatthet.

Skorpionen er sterkt knyttet til følelseslivet sitt. De går ikke av veien for å reise inn i sin indre verden for å utforske denne. Skorpioner kan virke veldig rolige for omgivelsene sine, men selv om det ikke kommer klart til uttrykk for andre personer, så kan den være svært skarp. Den har en helt unik evne til å forstå og gjennomskue andre mennesker

Du passer best sammen med Fisken, Jomfruen, Steinbukken og Jomfruen

Element; Vann

Skytten - 22. november - 21. desember

Er du født i Skytten? 

Da har du stor innsikt, er livlig og lærelysten har humor, entusiasme, optimisme, toleranse og organiseringsevne. Men du har også en tendens til mental arroganse, utålmodighet og hovenhet

Skytten trenger frihet. Dette gjelder på alle områder. Skytten er derfor ikke særlig positiv overfor strenge lover og regler. Man bør derfor heller ikke prøve å prakke på den rutiner.

Trangen til frihet kommer også til uttrykk igjennom Skyttens nysgjerrighet. Skytten liker å utforske nye ting, og kan fort vare høyt oppe og lang nede.

Du passer best sammen med Væren, Løven, Vannmannen og Vekten

Element; Ild

Steinbukken - 22. desember - 19. januar

Er du født i Stenbukken? 

Da er du ambisiøs, formende, hengivende, arbeidsom og målorientert. Men du kan også ha litt mangel på spontanitet og sensitivitet, og være sta, fordømmende og

kontrollerende.

Steinbukken har sterk vilje og er engasjert i det som opptar den. Steinbukker har et stort behov for å bli respektert. Steinbukken lar ikke hverdagen styres av flaks og tilfeldigheter. Den har tro på at hardt arbeide er det som fører til målet og visjonen.

Du passer best sammen med Tyren, Jomfruen, Væren og Skytten

Element; Jord 

Vannmannen - 20. januar - 18. februar

Er du født i Vannmannen?

Da er du veldig sosial, vennlig, kreativ, strålende og stolt. Men du kan også være tankeløs, indirekte og svevende.

Vannmenn trenger frihet og handlingsrom. Å være sterkt bundet til enkelt personer eller intimitet gjør dem frustrerte og rådløse. Vannmenn liker derfor å ha mange venner. Kommunikasjon er sentral for å utvide horisonten

Du passer best sammen med Tvillingen, Vekten Tyren og Skytten

Element; Luft 

Fiskene - 19. februar - 20. mars

Er du født i Fiskene?

Da er du Virkelighetsnær, fornuftig, snill, vurderende og planmessig. Men du har også en tendens til å være humørsyk, uberegnelig og trang til å føle deg som martyr.

Fiskene er i kontakt med sine følelser, og det vil aldri være aktuelt å gå på akkord med dem. Fiskene liker derfor å reise inn i en drømmeverden og lukke resten av samfunnet ute. Den fysiske dimensjonen i livet er derfor et suppliment til den åndelige tilværelsen.

Du passer best sammen med Krepsen, Skorpionen, Tyren og Stenbukken

Element: vann

0